Manninen, J., & Meriläinen, M. (2015). Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin. Aikuiskasvatus, 35(2), 84–98. https://doi.org/10.33336/aik.94128