Koskela, T., Rosenius, P., & Kärkkäinen, S. (2020). Opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä. Aikuiskasvatus, 40(3), 197–211. https://doi.org/10.33336/aik.98367