Kynäslahti, H., Jyrhämä, R., Maaranen, K., Byman, R., Stenberg, K., & Sintonen, S. (2020). ”Oli lupa hetki pysähtyä”: Akateeminen vertaisryhmä opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tukena. Aikuiskasvatus, 40(3), 232–238. https://doi.org/10.33336/aik.98369