LAIHO, A. Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua. Aikuiskasvatus, v. 40, n. 4, p. 371-373, 16 joulu 2020.