MYYRY, S. Feminististä pedagogiikkaa, opettaja! Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2018). Feministisen pedagogiikan ABC – Opas ohjaajille ja opettajille. Vastapaino. 291 sivua. Aikuiskasvatus, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 64–65, 2019. DOI: 10.33336/aik.80237. Disponível em: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80237. Acesso em: 13 kesä. 2024.