SIIRILÄ, J. Elämäntarkoituksen äärellä: Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. 175 sivua. Gaudeamus. Aikuiskasvatus, v. 39, n. 4, p. 318-319, 10 joulu 2019.