Laiho, Anne. 2020. ”Välineitä Kriittiseen Tasa-Arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-Arvopolitiikan Suunnanmuutoksia. Talouskriisistä Tasa-Arvon Kriiseihin. Gaudeamus. 328 Sivua.”. Aikuiskasvatus 40 (4), 371-73. https://doi.org/10.33336/aik.100551.