Koskinen, Henri. 2020. ”Yrittäjyyden Ja Yliopiston Kompleksinen Suhde: Eeva Aromaa, Kati Kasanen & Kirsi Peura (toim.) (2020). Toivoa, Tunteita Ja epätietoisuutta. Näkövinkkeleitä yrittäjyyteen Yliopistoissa. Itä-Suomen Yliopisto. 56 Sivua. URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:Uef-20201303.”. Aikuiskasvatus 40 (4), 382-83. https://doi.org/10.33336/aik.100556.