Saari, Eveliina, Anna-Leena Kurki, ja Pauliina Mattila-Holappa. 2021. ”Yksilön Toimijuudesta Yhteiseksi käytännöksi : Muutospajat Oppilaitoksen Ja työpaikkojen välistä yhteistyötä Rakentamassa”. Aikuiskasvatus 41 (1), 18-35. https://doi.org/10.33336/aik.107386.