Saari, Antti, Jan Varpanen, ja Johanna Kallio. 2022. ”Aktivismi ja itsekasvatus: Itsestä huolehtiminen prefiguratiivisena politiikkana”. Aikuiskasvatus 42 (1):37-49. https://doi.org/10.33336/aik.115552.