Peltola, Maria, Teemu Suorsa, ja Jussi Silvonen. 2022. ”’Opinnot ikään kuin leijuvat olohuoneessamme’: Etäopiskelijan arki oppimisen ja kehityksen ympäristönä ja neuvottelun paikkana”. Aikuiskasvatus 42 (3):184-97. https://doi.org/10.33336/aik.122021.