Rintala, Heta, ja Petri Nokelainen. 2023. ”Oppisopimuskoulutus aikuiskoulutuksena : Laadullinen tutkimus oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta ja subjektiivisista tehtäväkohtaisista arvoista ”. Aikuiskasvatus 43 (3):161–172. https://doi.org/10.33336/aik.127923.