toimituskunta, Aikuiskasvatuksen. 2019. ”Aikuiskasvatus 4/2019”. Aikuiskasvatus 39 (4), 257-336. https://doi.org/10.33336/aik.88095.