Vilkka, Hanna, ja Hanna Ylöstalo. 2016. ”Tarinoilla Tasa-Arvoon? Narratiivisten Menetelmien Mahdollisuuksia Kriittisessä Toimintatutkimuksessa”. Aikuiskasvatus 36 (2):99-108. https://doi.org/10.33336/aik.88483.