Manninen, Jyri, ja Matti Meriläinen. 2015. ”Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin”. Aikuiskasvatus 35 (2):84-98. https://doi.org/10.33336/aik.94128.