Kinnari, H. (2020) ”Elinikäisestä kasvajasta kykypääomakoneeksi : Elinikäinen oppiminen yrittäjämäisen talouden aikakaudella”, Aikuiskasvatus, 40(4), ss. 305-319. doi: 10.33336/aik.100535.