Laiho, A. (2020) ”Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua.”, Aikuiskasvatus, 40(4), ss. 371-373. doi: 10.33336/aik.100551.