Heikkilä, M. (2020) ”’Kielillä ja kielitaidolla on suuri merkitys osallisuuden rakentumisessa’”, Aikuiskasvatus, 40(4), ss. 384-385. doi: 10.33336/aik.100557.