Korkeamäki, J. (2021) ”Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa : Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista”, Aikuiskasvatus, 41(1), ss. 6–17. doi: 10.33336/aik.107384.