Saari, E., Kurki, A.-L. ja Mattila-Holappa, P. (2021) ”Yksilön toimijuudesta yhteiseksi käytännöksi : Muutospajat oppilaitoksen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä rakentamassa”, Aikuiskasvatus, 41(1), ss. 18-35. doi: 10.33336/aik.107386.