Santaoja, M. (2021) ”Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna”, Aikuiskasvatus, 41(2), ss. 127–139. doi: 10.33336/aik.109322.