Suhonen, R. ., Cantell, H., Weselius, H. ja Kouvo, T. . (2022) ”’Kun ihminen ihminen on’: Tapaustutkimus sekakuoro Koiton Laulun yhteiskunnallisesta aktivismista 1970-luvulta”, Aikuiskasvatus, 42(1), ss. 6–24. doi: 10.33336/aik.115550.