Kimanen, A. ., Varjonen, S. ., Sotkasiira, T., Nivala, E. . ja Ryynänen, S. (2022) ”Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista? Diskursiivinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisten puheesta”, Aikuiskasvatus, 42(2), ss. 133–145. doi: 10.33336/aik.120038.