Rintala, H. ja Nokelainen, P. (2023) ”Oppisopimuskoulutus aikuiskoulutuksena : Laadullinen tutkimus oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta ja subjektiivisista tehtäväkohtaisista arvoista ”, Aikuiskasvatus, 43(3), ss. 161–172. doi: 10.33336/aik.127923.