Suhonen, R. (2023) ” 272 sivua”., Aikuiskasvatus, 43(3), ss. 208–210. doi: 10.33336/aik.136886.