Heimo, S. (2023) ”Kuinka selvitä kasvun ja kestävyyden ristipaineessa? Foster, Raisa, Heikkinen, Hannu. L. T., Nyberg, Crister, Saari, Antti. & Salonen, Arto (toim.) (2023). Kertomuksia kestävästä elämästä. Into Kustannus. 238 sivua. ”, Aikuiskasvatus, 43(3), ss. 211–213. doi: 10.33336/aik.136890.