Siirilä, J. (2019) ”Elämäntarkoituksen äärellä: Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. 175 sivua. Gaudeamus.”, Aikuiskasvatus, 39(4), ss. 318-319. doi: 10.33336/aik.88087.