Heikkinen, A. (2014) ”Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki”, Aikuiskasvatus, 34(3), ss. 215–223. doi: 10.33336/aik.94101.