Manninen, J. ja Meriläinen, M. (2015) ”Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin”, Aikuiskasvatus, 35(2), ss. 84–98. doi: 10.33336/aik.94128.