Koskela, T., Rosenius, P. ja Kärkkäinen, S. (2020) ”Opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä”, Aikuiskasvatus, 40(3), ss. 197–211. doi: 10.33336/aik.98367.