Kynäslahti, H., Jyrhämä, R., Maaranen, K., Byman, R., Stenberg, K. ja Sintonen, S. (2020) ”’Oli lupa hetki pysähtyä’: Akateeminen vertaisryhmä opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tukena”, Aikuiskasvatus, 40(3), ss. 232–238. doi: 10.33336/aik.98369.