[1]
A. . Kimanen, S. . Varjonen, T. Sotkasiira, E. . Nivala, ja S. Ryynänen, ”Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista? Diskursiivinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisten puheesta”, AK, vsk. 42, nro 2, ss. 133–145, kesä 2022.