[1]
A. Heikkinen, ”Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki”, AK, vsk. 34, nro 3, ss. 215–223, syys 2014.