[1]
H. Kynäslahti, R. Jyrhämä, K. Maaranen, R. Byman, K. Stenberg, ja S. Sintonen, ”’Oli lupa hetki pysähtyä’: Akateeminen vertaisryhmä opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tukena”, AK, vsk. 40, nro 3, ss. 232–238, syys 2020.