Laiho, A. ”Välineitä Kriittiseen Tasa-Arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-Arvopolitiikan Suunnanmuutoksia. Talouskriisistä Tasa-Arvon Kriiseihin. Gaudeamus. 328 Sivua.”. Aikuiskasvatus, Vsk. 40, nro 4, joulukuuta 2020, ss. 371-3, doi:10.33336/aik.100551.