Koskinen, H. ”Yrittäjyyden Ja Yliopiston Kompleksinen Suhde: Eeva Aromaa, Kati Kasanen & Kirsi Peura (toim.) (2020). Toivoa, Tunteita Ja epätietoisuutta. Näkövinkkeleitä yrittäjyyteen Yliopistoissa. Itä-Suomen Yliopisto. 56 Sivua. URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:Uef-20201303.”. Aikuiskasvatus, Vsk. 40, nro 4, joulukuuta 2020, ss. 382-3, doi:10.33336/aik.100556.