Antila, H. ”Populismin Syvintä Olemusta etsimässä: Herkman, Juha (2019). Populismin Aika. Vastapaino. 204 Sivua.”. Aikuiskasvatus, Vsk. 39, nro 4, joulukuuta 2019, ss. 316-7, doi:10.33336/aik.88086.