Siirilä, J. ”Elämäntarkoituksen äärellä: Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan Ammattietiikkaa Oppimassa. 175 Sivua. Gaudeamus.”. Aikuiskasvatus, Vsk. 39, nro 4, joulukuuta 2019, ss. 318-9, doi:10.33336/aik.88087.