Heikkinen, A. ā€¯Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikkiā€¯. Aikuiskasvatus, vsk. 34, nro 3, syyskuuta 2014, ss. 215-23, doi:10.33336/aik.94101.