Manninen, J., ja M. Meriläinen. ”Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin”. Aikuiskasvatus, vsk. 35, nro 2, toukokuuta 2015, ss. 84-98, doi:10.33336/aik.94128.