Laiho, Anne. ”Välineitä Kriittiseen Tasa-Arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-Arvopolitiikan Suunnanmuutoksia. Talouskriisistä Tasa-Arvon Kriiseihin. Gaudeamus. 328 Sivua.”. Aikuiskasvatus 40, no. 4 (joulukuuta 16, 2020): 371-373. Viitattu toukokuuta 16, 2021. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100551.