Koskinen, Henri. ”Yrittäjyyden Ja Yliopiston Kompleksinen Suhde: Eeva Aromaa, Kati Kasanen & Kirsi Peura (toim.) (2020). Toivoa, Tunteita Ja epätietoisuutta. Näkövinkkeleitä yrittäjyyteen Yliopistoissa. Itä-Suomen Yliopisto. 56 Sivua. URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:Uef-20201303.”. Aikuiskasvatus 40, no. 4 (joulukuuta 16, 2020): 382-383. Viitattu toukokuuta 13, 2021. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100556.