Saari, Eveliina, Anna-Leena Kurki, ja Pauliina Mattila-Holappa. ”Yksilön Toimijuudesta Yhteiseksi käytännöksi : Muutospajat Oppilaitoksen Ja työpaikkojen välistä yhteistyötä Rakentamassa”. Aikuiskasvatus 41, no. 1 (maaliskuuta 31, 2021): 18-35. Viitattu huhtikuuta 20, 2021. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107386.