Vilkka, Hanna, ja Hanna Ylöstalo. ”Tarinoilla Tasa-Arvoon? Narratiivisten Menetelmien Mahdollisuuksia Kriittisessä Toimintatutkimuksessa”. Aikuiskasvatus 36, no. 2 (toukokuuta 15, 2016): 99–108. Viitattu tammikuuta 27, 2022. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88483.