Heikkinen, Anja. ”Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki”. Aikuiskasvatus 34, no. 3 (syyskuuta 15, 2014): 215–223. Viitattu helmikuuta 27, 2024. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/94101.