Manninen, Jyri, ja Matti Meriläinen. ”Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin”. Aikuiskasvatus 35, no. 2 (toukokuuta 15, 2015): 84–98. Viitattu kesäkuuta 13, 2024. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/94128.