1.
Laiho A. Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua. AK [Internet]. 16. joulukuuta 2020 [viitattu 16. toukokuuta 2021];40(4):371-3. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100551