1.
Kiilakoski T. Siirtymäkoneiston kriittinen luenta : Kristiina Brunila & Lisbeth Lundahl (toim.) (2020). Youth on the Move. Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practicies. Helsinki University Press. 200 sivua. AK [Internet]. 16. joulukuuta 2020 [viitattu 13. toukokuuta 2021];40(4):380-1. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100554