1.
Koskinen H. Yrittäjyyden ja yliopiston kompleksinen suhde: Eeva Aromaa, Kati Kasanen & Kirsi Peura (toim.) (2020). Toivoa, tunteita ja epätietoisuutta. Näkövinkkeleitä yrittäjyyteen yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto. 56 sivua. URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20201303. AK [Internet]. 16. joulukuuta 2020 [viitattu 13. toukokuuta 2021];40(4):382-3. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100556