1.
Korkeamäki J. Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa : Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. AK [Internet]. 31. maaliskuuta 2021 [viitattu 20. syyskuuta 2021];41(1):6-17. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107384